Kunskap

En bostadsrättsförenings lån

En bostadsrättsförenings lån – Tänk på detta!

Bostadsrättsföreningar (brf) har möjligheten att ta upp lån för att finansiera olika typer av projekt och underhållsarbeten inom föreningen. Lånen kan täcka kostnaderna för allt från renoveringar och uppgraderingar till investeringar i gemensamma utrymmen som tvättstugor eller lekplatser. Lånen som en bostadsrättsförening har utgör oftast renoveringar men även lån för byggnationen av fastigheten om huset …

En bostadsrättsförenings lån – Tänk på detta! Läs mer »

underhållsplan brf

Skapa en realistisk underhållsplan för er brf

Att ha en välstrukturerad underhållsplan är avgörande för en bostadsrättsförening (brf) för att säkerställa en långsiktig och hållbar förvaltning av fastigheten. En underhållsplan för brf är inte bara en plan över nödvändiga reparationer och underhållsarbeten, utan den är också ett verktyg för att förutse kommande kostnader och säkerställa en god ekonomisk hälsa i föreningen. Med …

Skapa en realistisk underhållsplan för er brf Läs mer »

valberedning brf

Vad gör en valberedning i en brf?

Valberedningens roll är central för att säkerställa en välstrukturerad och kompetent styrelse som kan leda bostadsrättsföreningen framåt. I en brf är valberedningen ansvarig för att identifiera och föreslå lämpliga kandidater till styrelseposter samt till posten som revisor, vilket är avgörande för föreningens framgång och stabilitet. Genom en effektiv valberedning säkerställs att brf:en har en styrelse …

Vad gör en valberedning i en brf? Läs mer »

En bostadsrättsförening utan styrelse kan bryta mot lagen

En bostadsrättsförening utan styrelse kan bryta mot lagen

En bostadsrättsförening i Sverige måste ha en styrelse i enlighet med föreningslagen. Styrelsen behöver bestå av minst tre ledamöter, varav en måste vara ordförande. Styrelsens ansvar innefattar förvaltningen av föreningen och fastigheten, och den kan besluta om förvaltningen ska skötas av anställda, olika entreprenörer eller om en extern förvaltare ska anlitas. Oavsett vilket val som …

En bostadsrättsförening utan styrelse kan bryta mot lagen Läs mer »

bostadsrätt eller äganderätt

Ska man välja bostadsrätt eller äganderätt?

Att investera i en bostad är ett betydande steg och valet mellan bostadsrätt och äganderätt är en central del av beslutsprocessen. Båda dessa boendealternativ erbjuder unika fördelar som kan passa olika livsstilar och ekonomiska situationer. En bostadsrätt kan erbjuda en bekväm och gemenskap-centrerad boendemiljö med mindre underhållsansvar, medan äganderätt ofta förknippas med större frihet, privatliv …

Ska man välja bostadsrätt eller äganderätt? Läs mer »

bostadsrättsförening moms

Lär dig mer om bostadsrättsförening och moms

Bostadsrättsföreningar spelar en central roll i bostadssektorn i Sverige. De fungerar som juridiska enheter som äger och förvaltar fastigheter åt sina medlemmar, som i sin tur äger andelar i föreningen. En av de viktiga aspekterna som bostadsrättsföreningar behöver hantera är mervärdesskatt (moms), som har en direkt påverkan på föreningens ekonomi och därmed även på medlemmarna. …

Lär dig mer om bostadsrättsförening och moms Läs mer »

Extern ordförande BRF

Extern ordförande BRF – Här är guiden så att ni navigerar rätt

Är ni på jakt efter en oberoende person som kan hjälpa er förening i utmanande tider? Eller har ni svårt att hitta rätt engagemang bland medlemmarna i bostadsrättsföreningen? Då kan en extern ordförande i er BRF vara ett bra alternativ. Vad är en extern ordförande BRF? En extern ordförande i en bostadsrättsförening (brf) är en …

Extern ordförande BRF – Här är guiden så att ni navigerar rätt Läs mer »

revisor till bostadsrättsförening

Revisor till bostadsrättsförening

I Sverige ska man enligt lag ha en eller flera revisorer i en bostadsrättsförening/brf. Det exakta antalet revisorer regleras av föreningens stadgar. Det finns dock inga formella krav på att revisorn ska vara godkänd eller auktoriserad, förutom i mycket stora föreningar. Det kan dock finnas krav inskrivna i föreningens stadgar gällande revisorns behörighet. Styrelsen är …

Revisor till bostadsrättsförening Läs mer »

Rulla till toppen