En bostadsrättsförening utan styrelse kan bryta mot lagen

En bostadsrättsförening i Sverige måste ha en styrelse i enlighet med föreningslagen. Styrelsen behöver bestå av minst tre ledamöter, varav en måste vara ordförande. Styrelsens ansvar innefattar förvaltningen av föreningen och fastigheten, och den kan besluta om förvaltningen ska skötas av anställda, olika entreprenörer eller om en extern förvaltare ska anlitas. Oavsett vilket val som görs har styrelsen det slutgiltiga ansvaret för att arbete utförs korrekt.

En bostadsrättsförening utan styrelse kan bryta mot lagen

Bostadsrättsförening saknar styrelse inträder en så kallad likvidationsplikt

Om en bostadsrättsförening saknar styrelse inträder en så kallad likvidationsplikt. Detta innebär att föreningen riskerar att hamna i en process där dess tillgångar säljs och bostadsrätterna omvandlas till hyresrätter​​. Om det inte finns några som vill sitta i styrelsen och inga nya ledamöter väljs inom en viss tid, kommer Bolagsverket att inleda ett ärende. Om inga nya ledamöter väljs, kommer det att beslutas att föreningen ska träda i likvidation och en likvidator utses för att hantera processen​​.

Likvidationen av en bostadsrättsförening kan ske antingen frivilligt genom beslut på en föreningsstämma eller tvångsvis genom beslut av tingsrätt eller Bolagsverket. Om anmälan om en behörig styrelse inte har inkommit till Bolagsverket, kommer Bolagsverket att uppmana föreningen att lämna in en sådan anmälan.

Behöver er bostadsrättsförening support? Jag är i så fall er initiala kontaktperson.

Jag har lång erfarenhet av styrelsearbete och sitter i styrelsen för bla. Skånes universitetssjukhus och är ordförande i en BRF. Kanske vill ni anlita mig som extern ordförande i er förening?

Mina nuvarande relevanta uppdrag: Brf Päronlunden (Ordförande), Industrinätverket Sverige AB (Ordförande), Skånes universitetssjukhus SUS (ledamot), Sveriges riksdag (Ersättare)

Mina tidigare relevanta uppdrag: Centerpartiet i Malmö (tf ordförande och vice ordförande)

Utbildning: Ekonomiexamen, Middlesex University i London och certifieringsutbildning i styrelsearbete från StyrelseAkademien

Kontakta mig direkt: 0701 40 92 00

En bostadsrättsförening utan styrelse kan kan få stora problem med sin ekonomi och förvaltning

Styrelsen är central för att hantera föreningens ekonomi och se till att utgifter och inkomster balanseras korrekt. De ansvarar även för praktiska göromål som skötsel och underhåll av föreningens fastigheter. Utan en styrelse skulle bostadsrättsföreningen i praktiken vara som ett företag utan ledning, vilket kan leda till kaos.

Utan en styrelse måste föreningen likvideras, vilket innebär att huset säljs som en hyresfastighet. Detta kan resultera i att många medlemmar riskerar att förlora sitt kapital om försäljningsintäkterna inte täcker medlemmarnas investeringar.

Viktiga länkar

https://www.hsb.se/nyheter-och-tips/kunskapsbank/detta-hander-om-bostadsrattsforeningen-inte-far-ihop-en-styrelse/#:~:text=Bostadsr%C3%A4ttsf%C3%B6reningens%20styrelse%20har%20ansvar%20f%C3%B6r,f%C3%B6r%20att%20arbetet%20blir%20gjort

https://www.hsb.se/nyheter-och-tips/nyheter/2020/vad-hander-om-bostadsrattsforeningen-inte-far-ihop-en-styrelse/#:~:text=Likvidation%20Beslut%20om%20likvidation%20kan,f%C3%B6reningen%20att%20inkomma%20med%20s%C3%A5dan

Rulla till toppen