Skapa en realistisk underhållsplan för er brf

Att ha en välstrukturerad underhållsplan är avgörande för en bostadsrättsförening (brf) för att säkerställa en långsiktig och hållbar förvaltning av fastigheten. En underhållsplan för brf är inte bara en plan över nödvändiga reparationer och underhållsarbeten, utan den är också ett verktyg för att förutse kommande kostnader och säkerställa en god ekonomisk hälsa i föreningen. Med en genomtänkt underhållsplan kan brf:en undvika oväntade utgifter och skapa en trygg och trivsam boendemiljö för medlemmarna.

I en underhållsplan brf identifieras och planeras alla väsentliga underhållsåtgärder som behöver genomföras under en längre period, vanligtvis över flera år. Detta inkluderar allt från rutinmässigt underhåll och reparationer till större renoveringsprojekt. Planen bör också inkludera en budget som speglar de förväntade kostnaderna för varje underhållsåtgärd, vilket hjälper föreningen att planera och allokera resurser på ett effektivt sätt.

Underhållsplanen är en central del av brf:ens dokumentation och bör vara lättillgänglig för alla medlemmar. Det är också viktigt att underhållsplanen uppdateras regelbundet för att spegla eventuella förändringar i fastighetens skick eller i föreningens ekonomiska situation.

underhållsplan brf

Vad säger lagen om underhållsplaner för bostadsrättsföreningar (brf)?

Det är lag i Sverige som kräver att nybildade och ombildade bostadsrättsföreningar (brf) ska ha en underhållsplan. Här är några punkter som belyser lagkravet:

  1. En lagändring som trädde i kraft den 14 juni 2022 gör det obligatoriskt för nybildade och ombildade bostadsrättsföreningar att upprätta en underhållsplan. Syftet med denna lagändring är att öka tryggheten för bostadsrättsköpare, stärka medlemsinflytandet i bostadsrättsföreningen och öka transparensen i föreningens ekonomi​.
  2. Lagen, som är baserad på proposition 2021/22:171, gör det nödvändigt för alla svenska bostadsrättsföreningar att upprätta en teknisk underhållsplan för sina fastigheter. Denna underhållsplan ska inkludera både rent underhåll och återinvesteringsbehov​​.
  3. För en brf gäller Bostadsrättslagen, som innehåller text som antyder att även befintliga bostadsrättsföreningar ska ha en underhållsplan.
  4. En ny lag som träder i kraft den 1 januari 2024 kräver att styrelserna för nyproducerade eller nyombildade bostadsrättsföreningar säkerställer att det finns en långsiktig, komponentuppdelad och regelbundet uppdaterad underhållsplan som visar kostnaderna för planerat underhåll 50 år framåt i tiden​​.

Behöver er bostadsrättsförening support? Jag är i så fall er initiala kontaktperson.

Jag har lång erfarenhet av styrelsearbete och sitter i styrelsen för bla. Skånes universitetssjukhus och är ordförande i en BRF. Kanske vill ni anlita mig som extern ordförande i er förening?

Mina nuvarande relevanta uppdrag: Brf Päronlunden (Ordförande), Industrinätverket Sverige AB (Ordförande), Skånes universitetssjukhus SUS (ledamot), Sveriges riksdag (Ersättare)

Mina tidigare relevanta uppdrag: Centerpartiet i Malmö (tf ordförande och vice ordförande)

Utbildning: Ekonomiexamen, Middlesex University i London och certifieringsutbildning i styrelsearbete från StyrelseAkademien

Kontakta mig direkt: 0701 40 92 00

Rulla till toppen