Vad gör en valberedning i en brf?

Valberedningens roll är central för att säkerställa en välstrukturerad och kompetent styrelse som kan leda bostadsrättsföreningen framåt. I en brf är valberedningen ansvarig för att identifiera och föreslå lämpliga kandidater till styrelseposter samt till posten som revisor, vilket är avgörande för föreningens framgång och stabilitet. Genom en effektiv valberedning säkerställs att brf:en har en styrelse med rätt kompetens och erfarenhet, vilket i sin tur bidrar till en god förvaltning och en positiv utveckling av föreningen. Upprättandet av en valberedning och dess arbete är reglerat i föreningens stadgar och årsstämman, där medlemmarna ges möjlighet att påverka valet av styrelse och revisor. Utforska vår sida för att få mer insikt om hur en valberedning i en brf arbetar, vilka uppgifter de har, och hur du kan engagera dig i eller starta en valberedning i din bostadsrättsförening.

valberedning brf

Valberedningens roll i en brf

En valberedning i en bostadsrättsförening (brf) har en viktig roll när det gäller att förbereda och underlätta valprocessen inför föreningsstämmor. Här är några av de huvudsakliga uppgifterna som en valberedning i en brf har:

 1. Förslag till styrelse och revisorer:
  • Valberedningen arbetar med att ta fram förslag på lämpliga kandidater till styrelsen och revisorerna. Normalt sett väljer därefter styrelsen ordförande om inget annat är beslutat på årsmötet eller står i föreningens stadgar.
  • De rekryterar, intervjuar och utvärderar potentiella kandidater för att säkerställa att de har rätt kompetens och erfarenhet.
 2. Informationsinsamling:
  • Valberedningen samlar in information från medlemmar och styrelsen om vilken typ av kompetens och erfarenhet som behövs för att styrelsen ska fungera effektivt.
  • De kan också genomföra enkäter eller personliga intervjuer för att få en bättre förståelse för föreningens behov och önskemål.
 3. Förberedelse inför Föreningsstämman:
  • De förbereder och presenterar sitt förslag till styrelse och revisorer inför föreningsstämman.
  • De ser till att alla nödvändiga dokument och information finns tillgänglig för medlemmarna inför stämman.
 4. Kommunikation:
  • Valberedningen informerar medlemmarna om den kommande valprocessen, kandidaterna och hur de kan vara involverade.
  • De kan också vara ansvariga för att skapa och distribuera material som beskriver valprocessen och de föreslagna kandidaterna.
 5. Uppföljning:
  • Efter föreningsstämman kan valberedningen arbeta med att utvärdera valprocessen och föreslå förbättringar inför framtida val.
 6. Utbildning och Stöd:
  • Valberedningen kan också vara involverad i att erbjuda utbildning och stöd till de nyvalda styrelsemedlemmarna och revisorerna.

Genom dessa uppgifter hjälper valberedningen till att säkerställa en smidig valprocess och att rätt personer väljs in i styrelsen och som revisorer, vilket i sin tur bidrar till en effektiv och väl fungerande bostadsrättsförening.

Måste man ha en valberedningen i en brf?

Det finns inget lagkrav på att en bostadsrättsförening (brf) måste ha en valberedning i Sverige. Däremot kan det finnas stipuleringar inom en bostadsrättsförenings stadgar som kräver en valberedning. Det är vanligt att stora bostadsrättsföreningar har en valberedning för att säkerställa en välorganiserad process för att välja styrelsemedlemmar och revisorer. Det är föreningsstämman som utser valberedningen om sådana bestämmelser finns i stadgarna.

Hur mycket tid tar det att sitta i valberedningen i en brf?

Tiden det tar att sitta i en valberedning i en bostadsrättsförening (brf) kan variera beroende på föreningens storlek, valberedningens arbetsprocess och hur väl organiserad föreningen är.

Arbetsbelastningen för en valberedning kan också påverkas av hur många ledamöter som sitter i valberedningen, hur många kandidater som ska intervjuas och utvärderas, samt hur mycket tid varje ledamot kan avsätta. Det är viktigt att notera att valberedningens arbete är av stor betydelse för föreningens framgång, och medlemmarna i valberedningen bör vara redo att avsätta den tid som krävs för att säkerställa en väl genomförd valprocess.

För en mer exakt uppskattning av tidsåtagandet kan det vara hjälpsamt att tala med nuvarande eller tidigare medlemmar i valberedningen i din brf. Brflednings uppfattning är att man bör vara beredda att lägga någonstans mellan 5-10 timmar per verksamhetsår om man sitter i valberedningen i en normalstor bostadsrättsförening.

Ersättning för en valberedning

Det vanligaste är att man som medlem i valberedningen inte får någon ersättning utan det är ett ideellt arbete för föreningens välmående över tid. Föreningsstämman/årsmötet kan dock besluta om att valberedningen ska få en ersättning, om inte detta är reglerat i föreningens stadgar.

Rulla till toppen