En bostadsrättsförenings lån – Tänk på detta!

Bostadsrättsföreningar (brf) har möjligheten att ta upp lån för att finansiera olika typer av projekt och underhållsarbeten inom föreningen. Lånen kan täcka kostnaderna för allt från renoveringar och uppgraderingar till investeringar i gemensamma utrymmen som tvättstugor eller lekplatser. Lånen som en bostadsrättsförening har utgör oftast renoveringar men även lån för byggnationen av fastigheten om huset är relativt nytt.

En bostadsrättsförenings lån

Att binda lånen i en bostadsrättsförening (brf)

För att binda ett lån i en bostadsrättsförening i Sverige, finns det några steg och överväganden som bör tas i beaktande:

 1. Räntetyp: Först och främst, måste man välja mellan fast eller rörlig ränta. Med fast ränta låses räntenivån under bindningstiden, vilket ger förutsägbarhet i kostnaderna. Många väljer att binda en del av sina lån, exempelvis 60%, med olika löptider för att jämna ut räntekostnaderna över tid​​.
 2. Förha​dla med banken: För att få bästa möjliga villkor är det viktigt att förhandla med banken. Det kan vara möjligt att binda räntan till en lägre kostnad jämfört med en rörlig bolåneränta om man har förhandlat bra med sin bank.
 3. Bindningstid: Bindningstiden är den period under vilken räntenivån är låst. Det kan vara olika bindningstider, till exempel 3 eller 5 år, som hjälper till att sprida räntekostnaderna över tid​.
 4. Riskbedömning: Det är också viktigt att överväga risken med att binda räntan. Att binda bolånen ger en trygghet då räntekostnaden är fast över den valda bindningstiden. Men det innebär även en risk eftersom banken behöver ha marginal för den högre risken det innebär att lova en fast räntenivå, vilket kan leda till sämre räntevillkor och därmed en högre ränta​​.
 5. Finansiell rådgivning och omförhandling: Det kan vara klokt att söka professionell rådgivning eller omförhandla lån med din bank, särskilt om det finns större investeringar inblandade. Banker som Swedbank erbjuder lån och tjänster för bostadsrättsföreningars hela ekonomi, inklusive möjligheten att omförhandla lån​​.

Det kan vara klokt att konsultera med en finansiell rådgivare och/eller juridisk expert inom bostadsrättsföreningar för att säkerställa att man gör de bästa valen för föreningens ekonomi.

Anlita en expert som kan förhandla bostadsrättsföreningens lån

Att förvalta en bostadsrättsföreningens ekonomi kan vara en komplex uppgift, särskilt när det gäller att hantera och förhandla lån som kan ha en betydande inverkan på föreningens ekonomiska hälsa. Därför kan det vara klokt att överväga att anlita en expert för att hantera och förhandla bostadsrättsföreningens lån.

Förhandlaren behöver en fullmakt

Det är möjligt att ge fullmakt till en person eller en expert för att förhandla ett lån för en bostadsrättsförening (brf). Fullmakten ger den utvalda personen rätt att agera på föreningens vägnar i förhandlingarna med banken eller andra finansiella institutioner. Här är några steg och överväganden som kan vara viktiga när man överväger att ge fullmakt för låneförhandlingar:

 1. Upprätta en Fullmakt:
  • Det första steget är att upprätta en fullmakt. Detta dokument bör specificera vilka befogenheter som den utvalda personen har, t.ex rätten att förhandla om lånen. Dock så bör bostadsrättsföreningen godkänna och skriva under lånehandlingar.
 2. Välj en erfaren Person:
  • Välj någon med erfarenhet och kunskap om lån och finansiella förhandlingar. En expert med erfarenhet av bostadsrättsföreningar och deras specifika behov och utmaningar kan vara särskilt värdefull.
 3. Kommunikation:
  • Fastställa tydliga kommunikationskanaler och rapporteringsprocedurer med personen som får fullmakten. Det är viktigt att hålla styrelsen informerad om framstegen i förhandlingarna.
 4. Övervakning och översyn:
  • Även om en person har fått fullmakt, är det viktigt att ha en process på plats för övervakning och översyn av deras handlingar och beslut för att säkerställa att de agerar i föreningens bästa intresse.
 5. Information:
  • Se till att medlemmarna och styrelsen i bostadsrättsföreningen är väl informerade om processen och de beslut som fattas på deras vägnar.

Genom att följa dessa steg och överväganden kan bostadsrättsföreningar säkerställa en välorganiserad och genomtänkt process för att förhandla fram de bästa möjliga villkoren för sina lån genom att anlita en expert med hjälp av en fullmakt.

Behöver er bostadsrättsförening support? Jag är i så fall er initiala kontaktperson.

Jag har lång erfarenhet av styrelsearbete och sitter i styrelsen för bla. Skånes universitetssjukhus och är ordförande i en BRF. Kanske vill ni anlita mig som extern ordförande i er förening?

Mina nuvarande relevanta uppdrag: Brf Päronlunden (Ordförande), Industrinätverket Sverige AB (Ordförande), Skånes universitetssjukhus SUS (ledamot), Sveriges riksdag (Ersättare)

Mina tidigare relevanta uppdrag: Centerpartiet i Malmö (tf ordförande och vice ordförande)

Utbildning: Ekonomiexamen, Middlesex University i London och certifieringsutbildning i styrelsearbete från StyrelseAkademien

Kontakta mig direkt: 0701 40 92 00

Bostadsrättsföreningens lån per kvadratmeter (kvm)

Bostadsrättsföreningens lån per kvadratmeter (kvm) varierar beroende på olika faktorer såsom föreningens ekonomiska hälsa, belägenhet, och de specifika behoven för underhåll eller förbättringsprojekt. Det finns dock vissa riktlinjer och tumregler som kan hjälpa till att bedöma om en bostadsrättsförening har en rimlig belåningsgrad per kvadratmeter. Här är en översikt baserad på information från olika källor:

Genomsnittlig Belåningsgrad:

 • Bostadsrättsföreningar i Sverige har i genomsnitt lån på cirka 5 750 kr per kvm​.

Rekommenderad Belåningsgrad:

 • Det är generellt sett mycket bra om belåningsgraden är under 5 000 kr per kvm. Om belåningsgraden är högre än 10 000 kr per kvm rekommenderas det att undersöka varför belåningen är så hög​​.
 • Ett snittvärde som brukar användas, och som anses vara en ok nivå, ligger mellan 6 000 till 8 000 kr i lån per kvm​​.

Hög Belåningsgrad:

 • En belåningsgrad på 15 000 – 20 000 kr per kvm anses vara hög, och föreningar med en belåningsgrad på 20 000 kr per kvm eller mer bör undvikas​​.

Det är viktigt att notera att belåningsgraden per kvadratmeter inte är den enda faktorn att överväga när man utvärderar en bostadsrättsföreningens ekonomiska ställning. Andra faktorer, såsom föreningens totala skulder, inkomster, underhållsplan, och ekonomiska reserv kan också vara av betydelse. Det kan vara klokt att rådfråga en ekonomisk rådgivare eller en expert inom bostadsrättsföreningar för att få en mer omfattande förståelse av föreningens ekonomiska läge och hur lån per kvadratmeter påverkar den ekonomiska hälsan i föreningen.

Bostadsrättsföreningens lån per kvadratmeter (kvm)

Vanliga frågor och svar om lån till bostadsrättsföreningar

Vad kan en bostadsrättsförening låna pengar till?

Bostadsrättsföreningar kan låna pengar för att finansiera olika typer av projekt som renoveringar, underhåll, eller uppgraderingar av gemensamma utrymmen som tvättstugor och lekplatser.

Hur bestäms räntan på bostadsrättsföreningens lån?

Räntan bestäms oftast genom förhandlingar mellan bostadsrättsföreningen och banken eller banken. Faktorer som föreningens kreditvärdighet, lånebeloppet, och löptiden på lånet kan påverka räntan.

Kan en bostadsrättsförening ha både fast och rörlig ränta på sina lån?

Ja, det är möjligt för en bostadsrättsförening att ha både fast och rörlig ränta på sina lån. Ofta väljer föreningar att binda en del av lånen till en fast ränta för att få förutsägbara kostnader, medan en annan del kan ha rörlig ränta.

Vilka är fördelarna med att binda räntan på bostadsrättsföreningens lån?

Att binda räntan kan ge förutsägbara räntekostnader över tid, vilket kan vara fördelaktigt för budgetering och finansiell planering. Det kan också skydda föreningen från räntehöjningar i framtiden.

Hur kan bostadsrättsföreningen förhandla fram bättre lånevillkor?

Det kan vara klokt att anlita en finansiell rådgivare eller expert som kan förhandla med banken på föreningens vägnar. God förberedelse, inklusive en tydlig översikt över föreningens finansiella situation och projekt som behöver finansiering, kan också bidra till bättre lånevillkor.

Vad händer om bostadsrättsföreningen missar en betalning på lånet?

Om en betalning missas, kan det medföra extra kostnader i form av förseningsavgifter. Det kan också påverka föreningens kreditvärdighet negativt. Det är viktigt att kontakta banken så snart som möjligt om det finns risk för försenad betalning för att diskutera möjliga lösningar.

Kan medlemmarna i bostadsrättsföreningen påverka beslut om lån?

Ja, medlemmarna i en bostadsrättsförening har oftast rätt att delta i beslut om större finansiella åtaganden som lån. Det exakta förfarandet kan variera beroende på föreningens stadgar och regler. Men oftast hanteras detta på ett årsmöte eller extrainsatt stämma.

Kontakt

Ditt namn(Obligatoriskt)
Här kan du skriva vad ärendet gäller. All information behandlas konfidentiellt.
Rulla till toppen