Lär dig mer om bostadsrättsförening och moms

Bostadsrättsföreningar spelar en central roll i bostadssektorn i Sverige. De fungerar som juridiska enheter som äger och förvaltar fastigheter åt sina medlemmar, som i sin tur äger andelar i föreningen. En av de viktiga aspekterna som bostadsrättsföreningar behöver hantera är mervärdesskatt (moms), som har en direkt påverkan på föreningens ekonomi och därmed även på medlemmarna.

Momsen i Sverige styrs av Skatteverket och är en konsumtionsskatt som tillämpas på försäljning av varor och tjänster. Bostadsrättsföreningar kan vara skyldiga att betala moms när de tillhandahåller vissa tjänster, till exempel uthyrning av lokaler eller garage, och vid försäljning av vissa varor. Det är viktigt att notera att olika regler och undantag kan gälla för bostadsrättsföreningar jämfört med andra typer av företag.

bostadsrättsförening moms

Moms i bostadsrättsföreningar

I Sverige regleras momsen för bostadsrättsföreningar av olika bestämmelser. Här är en sammanfattning av hur momsen hanteras i bostadsrättsföreningar:

Moms på hyror och tjänster

Generellt sett behöver bostadsrättsföreningar inte betala moms på hyror eller på försäljning av el och värme till medlemmarna. De behöver heller inte redovisa moms för installation av laddstolpar och solcellsanläggningar​​.

Momsredovisningsskyldighet

I vissa fall kan en bostadsrättsförening vara momsredovisningsskyldig. Detta gäller exempelvis om föreningen driver parkeringsverksamhet eller om föreningen frivilligt väljer att vara skattskyldig för uthyrning av verksamhetslokaler​​.

Momsdeklaration

Om en bostadsrättsförening har momspliktig omsättning som är lägre än 40 miljoner kronor per beskattningsår, ska momsdeklarationen lämnas in en gång per kvartal. Det finns dock möjlighet att ansöka om att få redovisa momsen varje månad istället​.

Ingen utgående moms på bostadsrättsavgifter

Bostadsrättsföreningar ska inte ta ut utgående moms på bostadsrättsavgifterna, och har inte heller rätt till avdrag för ingående moms på kostnader som föreningen betalar​​​​.

Moms i bostadsrättsföreningar

Undantag från momsplikt

Överlåtelse och upplåtelse av bostadsrätt och hyresrätt har undantagits från momsplikt. Undantaget omfattar även föreningens eventuella tillhandahållande av gas, vatten, elektricitet, värme och nätutrustning för mottagning av radio- och televisionssändningar om det ingår i nyttjanderätten.

Moms på försäljning av varor och tjänster

Som huvudregel är all försäljning av varor och tjänster momspliktigt, men upplåtelse av bostäder är som regel inte en momspliktig verksamhet, vilket innebär att många bostadsrättsföreningar inte behöver hantera moms, med vissa undantag.

Vanliga frågor och svar (FAQ) om moms i bostadsrättsföreningar

Är bostadsrättsföreningar skyldiga att betala moms?

Bostadsrättsföreningar kan vara skyldiga att betala moms om de bedriver momspliktig verksamhet, exempelvis uthyrning av lokaler till företag eller försäljning av tjänster som är momsbelagda. Det är viktigt att föreningen känner till och följer momslagstiftningen.

Hur registreras en bostadsrättsförening för moms?

För att registrera sig för moms måste en bostadsrättsförening ansöka hos Skatteverket. Registreringen görs online på Skatteverkets webbplats eller genom att fylla i en blankett som skickas in till Skatteverket.

Kan en bostadsrättsförening dra av ingående moms?

Ja, om en bostadsrättsförening bedriver momspliktig verksamhet har den rätt att dra av den ingående moms som betalas på inköp av varor och tjänster som används i den momspliktiga verksamheten.

Vilka tjänster och varor är momsbelagda för en bostadsrättsförening?

Exempel på momsbelagda tjänster och varor kan vara reparation och underhåll, energi, vatten och avlopp, samt vissa administrativa tjänster. Exakt vilka tjänster och varor som är momsbelagda kan variera, så det är rekommenderat att rådfråga en redovisningsexpert.

Är uthyrning av bostäder momsbelagt?

Nej, uthyrning av bostäder är normalt sett momsfritt. Detta innebär att föreningen inte behöver betala utgående moms och inte heller har rätt att dra av ingående moms för dessa tjänster.

Hur hanteras momsen vid renoveringar och ombyggnader?

Moms vid renoveringar och ombyggnader kan vara komplex och beror på omständigheterna kring arbetet och vem som utför det. Det kan vara klokt att konsultera en redovisningsexpert för att säkerställa korrekt momsbehandling.

Vad händer om en bostadsrättsförening inte redovisar moms korrekt?

Om en bostadsrättsförening inte redovisar moms korrekt kan det leda till böter och efterbetalningar. I allvarliga fall kan det även bli fråga om juridiska påföljder.

Länkar och källor

https://skatteverket.se/foreningar/driva/ekonomiskforeningellerbostadsrattsforening/momsienbostadsrattsforeningellerekonomiskforening.4.6e8a1495181dad5408496b.html#:~:text=Momsregler%20f%C3%B6r%20ekonomiska%20f%C3%B6reningar%20eller,installation%20av%20laddstolpar%20och%20solcellsanl%C3%A4ggningar

https://www.verksamt.se/starta/skatter-och-avgifter/ekonomisk-forening/bostadsrattsforening#:~:text=Moms%20I%20vissa%20fall%20%C3%A4r,ska%20redovisas%20i%20en%20momsdeklaration

https://www.verksamt.se/starta/skatter-och-avgifter/ekonomisk-forening/bostadsrattsforening

Rulla till toppen